تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

دانلود کتاب های پی دی اف بلوچی

چابهارگشت | ادبیات بلوچی

برای دانلود فایلهای کتابهای پی دی اف بلوچی بر روی هریکی از لینک های زیر کلیک نمایید

دانلود کتاب های پی دی اف بلوچی

بـے زانَــگ ایـں - ادبـی هَـکـیـم

بـے زانَــگ ایـں - ادبـی هَـکـیـم
-------------------------------
دیــراِنــت کـہ مـــا بـے زانَــگ ایں

دیرسیت که ما بی توجه شده ایم
ڈیــہ ءَ گـُـلــیـں بـے تــرانَــگ ایـں

ازسرزمین همچو گلستانمون بی خیالیم
دُژّمـــــن وَتـــــی ءِ مـــــا وَت ایـں

ما خودمان دشمن خود هستیم
وَهــپَــہ ءُ واب ءُ بـے گـَــــــت ایـں

گیج و خواب و بی حوصله ایم
مـاں نِـیــسـت دلاں هِــچّ واهَـگے

در دلمان هیچ آرزویی نیست
دائـــم گــوں بــراتـاں شــدّت ایـں

همیشه با برادرانمان درگیر هستیم
اَنـگـار کِـہ ڈیــہءَ سَــبــزّ کـَـن ایـں

انگار که (با این کارامون) سرزمینمان را آباد می کنیم
گـَـــزّ ءُ کَـهــوُراں ســـوچَـــگ ایـں

درختان گز و کهور را داریم آتش میزنیم
دیــراِنــت کـہ مــا بــے زانَــگ ایـں

دیریست که ما بی توجه شده ایم
ڈیــہ ءَ گـُـلــیــں بـے تــرانَـگ ایـں

ازسرزمین همچو گلستانمون بی خیالیم

 

مختصری از زندگی نامه استاد قادربخش آبسالان

استاد قادربخش آبسالان در سال 1319 در بمپور متولد شد.تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش آغاز و پس از  اخذ دیپلم سرانجام به شغل شریف معلمی روی آورد و در ایرانشهرمشغول به کارشد .در اکثر قالب های شعری طبع آزمایی کرده است اما شهرت عمده او در سرودن غزل است .قادر بخش آبسالان برای « زبان و ادبیات بلوچی » دست به تحقیق و پژوهش زد و بسیار هم موفق بود . در اشعار خود از گل،بلبل و بهار سخن می گوید و با آوردن داستان های دل انگیز در اشـــــعار خود بذر محبت بلوچستان را در قلب های مردم بلوچ می کارد و عشق به سرزمــــین و وطن را در ضمیر آن ها شعله ور می سازد.

دیوان اکثر شاعران مشهور فارسی گوی را از نظر گذرانده است و به شدت تحت تاثیر حافــــظ شیرازی است.تخلص او قادر است.

شعر زیر در توصیف مناطق مختلف بلوچستان سروده شده است

من بلوچم وزبلوچ مهربان گویم سخن                   ازمرام وسیرت این قهرمان گویم سخن

از مکان و مسکن و مأوای حاصلخیز او                         از کویر و ساحل بحر عمان گویم سخن

از فراز کوه تفتان ، اژدهای آتشین                               سرد و آرام با دلی آتشفشان گویم سخن

من ز بزمان و شکار و صید و آب معدنش                      از جبال زنده سر بر کهکشان گویم سخن

از دیار پیپ ، فنوج ، آزباگ و کوه سفید                         معدن نفت ، طلا و برلیان گویم سخن

مختصری از زندگی نامه استاد قادربخش آبسالان
عضویت در خبرنامه سایت